VSD

Wat zijn naschoolse activiteiten?

Als de reguliere schooltijd er op zit kunnen kinderen vier en twaalf jaar meedoen aan Brede School activiteiten zoals:

  • sport en spel
  • natuur en milieu
  • dans en muziek
  • wetenschap en techniek
  • tekenen en schilderen
  • koken
  • anasheed

Nieuwe sporten worden geïntroduceerd/ontwikkeld 

ArenaTalent ziet kinderen graag verdergaan in zo’n pas ontdekte talent. Daarom werken wij samen met (basis)scholen, sportverenigingen, het Instituut Creatieve Ontwikkeling, de bibliotheek en andere instellingen en clubs. Dat maakt de stap naar zo’n nieuwe hobby gemakkelijker.

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten

Wie zou het niet willen: dat zijn kind zijn/haar talenten ontdekt en ontplooit? Schilderen met een echte kunstschilder, verhalen schrijven met  een deskundige schrijver. Kinderen beleven ongekende plezier en passie, en vinden het geweldig en merken ook “ik ben er nog goed in ook”. Deze ontdekking geeft het kind veel persoonlijke zelfvertrouwen, en voelt het kind zich ook competent. Het vroegtijdig ontdekken en ontwikkelen van je talenten, komt later van pas bij beroepskeuze of in de vrije tijd.

Kinderen leren te werken in groepsverband

Een doel dat ArenaTalent voortdurend nastreeft tijdens de naschoolse activiteiten is het vergroten/stimuleren van de sociale vaardigheden, door coöperatieve werkvormen in te zetten. Teamsporten, samen koken, technieklessen of vergaderen over een voorstel/plan: je doet het samen…een mooie kans vooral voor  kinderen die dat extra nodig hebben, ook voor later.

Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid

Taalontwikkeling staat hoog op de agenda bij de ArenaTalent: taal als doel en middel. Taal is immers van groot belang voor de maatschappelijke ontwikkeling van het kind. Daarom verzorgt de ArenaTalent, voor Brede School speciale taalactiviteiten, die specifiek raakvlakken hebben met de schooldoelen (SLO). Naast wat ze op kinderopvang, op de peuterspeelzaal en op school al leren.

Kinderen krijgen waar nodig zorg en aandacht op specifieke gebieden

ArenaTalent heeft ook een inspanningverplichting naar de school toe, als het gaat om het monitoren van de ontwikkeling van haar leerlingen. Zet zich niet alleen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben, maar rapporteren ook naar de desbetreffende leerkrachten naar de ontwikkeling van het kind. Daarom bieden wij speciale programma’s aan voor een kleine groep kinderen. Bijvoorbeeld

  • een programma voor kinderen in echtscheidingssituaties
  • sporten met een extraatje voor motorische ontwikkeling
  • leerlingen die in de IZC zitten

Het opstarten van de activiteit gaat altijd in overleg met de scholen.

Rapporteren en Aanbevelingen

ArenaTalent houdt de ontwikkeling van haar deelnemers/leerlingen nauw in de gaten. Desgewenst kunnen er op elke mogelijke gelegeheid interventies plaatsvinden. Aan het eind van elke lessenserie/workshopserie ontvangt de contactpersoon van de school een rapportage over de leerlingen, met betrekking tot de doelen die centraal stonden in de activiteit. Verder worden er aanbevelingen gedaan, om de ontwikkelingen voort te zetten.

Gezond in het leven

Tijdens al ons activiteiten bieden wij de leerlingen iets aan. Dit doen wij heel bewust. Wij geven de leerlingen slechts gezonde en verantwoorde snacks/tussendoortjes.

Vragen?

Bel of mail dan met het secretariaat van ArenaTalent: 070 75 210 36  / secretariaat@arena-talent.nl

Ons aanbod aan cursussen