OVER ONS

Over ons

De algemene doelstelling van ArenaTalent is de ontwikkeling van leerlingen/jongeren op leerinhoudelijk en sociaal-emotioneel gebied tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheden.

Onze Visie

De begeleiding van  ArenaTalent  richt zich op de drie basisvoorwaarden: competentie, autonomie en relatie.
Een leerling voelt zich competent als het kind het gevoel heeft een toets met een goed cijfer af te kunnen sluiten, of het kind is zich bewust van zijn/haar talenten op het gebied van sport. Elke leerling heeft een bepaalde mate van autonomie nodig. Autonomie is de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken.
Leerlingen hebben behoefte aan goede relaties met begeleiders en medeleerlingen. De begeleiding van ArenaTalent richt zich op deze drie basisvoorwaarden door een veilige en stimulerende omgeving te bieden. Op deze manier kan de leerling de motivatie vinden om te leren.
Elke leerling is uniek, elke leerling heeft een unieke aanpak nodig. Wij stemmen de begeleiding daarom zoveel mogelijk af op de individuele leerling.

Heeft u vragen over de mogelijkheden wat ArenaTalent voor u kan betekenen?
Neem dan contact op, wij helpen je graag! Klik hier!