Ons aanbod aan cursussen

Woordenschat/Taal

Taal is middel en doel binnen het onderwijs. Omdat kinderen het liefst spelenderwijs leren, hebben wij de activiteiten geselecteerd, die dit vakgebied stimuleren/bevorderen. Tijdens deze activiteiten maken de leerlingen kennis met nieuwe woorden. Deze nieuwe woorden worden toegepast in de activiteiten, waardoor ze beter geconsolideerd kunnen worden.

Rekenen

Om de rekenvaardigheden te bevorderen bij de leerlingen, is het van belang dat zij iets concreets kunnen doen, om de rekenbewerkingen in de realiteit toe te passen. Wij hebben op dit vakgebied specifiek gekeken naar de kerndoelen, die het ministerie van OWC heeft gesteld. Afhankelijk van de (doel)groep, richten wij onze activiteiten en doelen in. Activiteiten die dit bewerkstelligen hebben wij voor u geselecteerd.

Expressie/Kunst en cultuur

Ieder kind is uniek. In ieder kind schuilt er een filosoof, op zijn eigen manier. Om deze eigenschap/kwaliteit tot uiting te brengen en te ontplooien, zou ieder kind een kans moeten krijgen, om dit te laten zien. De selectie van activiteiten waarbij kunstzinnige oriëntatie/ontwikkeling centraal staan, vindt u hier.

Techniek

Ontwerpend en ontdekkend leren is een zeer effectieve manier om (plus)leerlingen de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met techniek. Techniek is een leuke uitdagende en motiverende vorm van kennis vergaren, op verschillenden vakgebieden tegelijk. Onze lessen/activiteiten zijn afgestemd op leerlingen van groep 1 t/m 8 en kinderen/jongeren t/m 17 jaar. Deze activiteiten kunnen wij als maatwerk opleveren.

Natuur en milieu

Het zorg dragen voor de natuur en ons milieu wordt steeds belangrijker. Om deze belangrijke zorg over te dragen aan onze kinderen, is het belangrijk dat zij hier op jonge leeftijd affiniteit mee hebben en ontwikkelen. Kinderen met groene vingers, worden sel ontdekt. Hier vindt u erg leuke/uitdagende activiteiten die deze intrinsieke zorg kunnen bewerkstelligen.

Sporten/Fysieke condite

Behalve om de dagelijkse dingen te kunnen uitvoeren, zoals lopen/rennen en (op)staan/klimmen is bewegen vooral voor de gehele ontwikkeling essentieel.

Tijdens de eerste zes maanden wordt eigenlijk al de basis voor een goede motorische ontwikkeling gevormd. Als jonge kinderen vaak en gevarieerd bewegen leren ze vele bewegingen. Ook door bewegen doen de kinderen taalontwikkeling op.

Door mee te doen met spelletjes en sporten doen de (jonge) kinderen belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden op. Ze leren samen spelen, maar ook teleurstellingen verwerken. Onze professionele gym/sportleerkrachten houden de vinger aan de pols op het gebied van deze ontwikkelingen. Wij kijken afzonderlijk wat het kind nodig heeft, en pogen zo zijn niveau verder te ontwikkelen.

Muziek/anasheed

Het maken van muziek/anasheed is een vorm van expressie. Tijdens deze lessen/activiteiten is het een gelegenheid om je talenten/vaardigheden (verder) te ontwikkelingen.  Wij werken met professionele begeleiders. Bij deze keuze zijn de mogelijkheden wat betreft muziek/anasheed onbeperkt. Tijdens een intakegesprek kunt u kenbaar maken wat u beoogd te doen met uw kinderen. Wij maken dan voor u een maatwerk, wat u zeker als muziek in de oren klinkt.

Rots en Watertraining

Soms zit je niet lekker in je vel.  Je bent dan snel boos. Je hebt het gevoel alsof iedereen jou tegenwerkt. Je wilt graag vrienden maken maar dat lukt niet (altijd).  Desalniettemin heeft iedereen het in zich. Met een steuntje in de rug, lukt het jou ook. ArenaTalent heeft professionals die jou graag willen helpen,