AANMELDEN

Huiswerkbegeleiding/bijles

AANMELDEN

VSD

ArenaTalent

Wij gaan uit van het principe dat in elke omgeving een scala aan talenten verborgen ligt. Deze talenten moeten eerst ontdekt worden en vervolgens geperfectioniseerd worden. De ontwikkeling van der naasten speelt hierbij een hoofdrol; met en van elkaar leren.

Iedereen heeft het in zich om te bloeien, te groeien en te schitteren als een bloem. Met een beetje meer zorgzaamheid kan dit al gauw werkelijkheid worden. Wij, van ArenaTalent, bieden deze zorgzaamheid.

Als ArenaTalent ambiëren wij een gemeenschappelijk maatschappelijk doel te verwezenlijken. Door te investeren in de jeugd(oftewel de toekomst), kan deze straks haar talenten inzetten om positief deel te nemen aan de maatschappij en hierin een essentiële rol vervullen.

CookArena

CookArena is een kookstudio in Den Haag en geeft kookles aan kinderen vanaf 4 jaar. Dit doen wij in de vorm van kookworkshops, kookfeestjes of kooklessen op school. Lekker en gezond vinden wij belangrijk!

Ons aanbod aan cursussen

Begrijpend lezen online oefenen

Op LeesMees oefenen kinderen met de Nederlandse taal en begrijpend lezen in het bijzonder. LeesPlezier staat voorop in de aantrekkelijke online leeromgeving waarin de nieuwste LeesTools voorhanden zijn. De ToverKwast maakt het bijvoorbeeld mogelijk de tekst vollédig naar eigen voorkeuren weer te geven; uniek en alleen bij LeesMees beschikbaar! Iedere vogel staat voor een taalcategorie, zoals woordenschat, verwijs- en signaalwoorden, samenvatten en tekstbegrip. Er staan honderden aantrekkelijke oefeningen klaar die goed aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Er kan geoefend worden op verschillende niveaus en in het theorieregister vinden kinderen uitleg over belangrijke taalbegrippen. LeesMees kijkt alle oefeningen automatisch na en verwerkt de scores in het uitgebreide persoonlijke rapport. Hiermee wordt het voor kinderen mogelijk om eigen leerdoelen op te stellen. Trots op resultaten? Deel het snel en eenvoudig met ouders of andere begeleiders.